Stemming

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

100,0 %
0,0 %


PVV

CDA

SGP

SP

CU

FvD

vKA

D66

VVD

PvdA

DENK

GL

Van Haga

50PLUS

PvdD


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de burgerlijk wetboeken van Nederland Curaçao, Aruba en Sint-Maarten is opgenomen dat in de verzorging en opvoeding van het kind de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling mogen toepassen maar dat een soortgelijke wet in het Burgerlijk Wetboek BES ontbreekt;

overwegende dat ook de verdere uitvoering van de preventie en aanpak van kindermishandeling voor Caribisch Nederland niet is vastgelegd in de wet en dat een jeugdwet, meldcode en meldrecht voor professionals ontbreekt;

verzoekt de regering, in samenspraak met de openbare lichamen met een wetsvoorstel te komen om geestelijk geweld, lichamelijk geweld of andere vernederende behandeling in de opvoeding op de BES te verbieden en te bezien of verdere aanvullende wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling nodig is, en de Kamer over de voortgang hiervan voor 1 maart 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Kuiken

Özütok

Bisschop

Van Raak

Diertens


Motie van het lid Van der Graaf c.s. over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

2019-10-10
Dossier: 35300-IV
Indiener(s): Nevin Özütok (GL), Roelof Bisschop (SGP), Antje Diertens (D66), Stieneke van der Graaf (CU), Ronald van Raak (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IV-29.html