Stemming

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland

85,3 %
14,7 %


50PLUS

SGP

PvdA

FvD

GL

VVD

CDA

PVV

PvdD

SP

Van Haga

CU

DENK

vKA

D66


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2016 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Europees Nederland in werking is getreden, maar dat dit tot op heden niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk is gebeurd;

overwegende dat het verdrag ziet op elementaire mensenrechten die voor het hele Koninkrijk van waarde zijn;

verzoekt de regering, om samen met de Staatssecretaris van VWS te bekijken hoe het Caribisch deel van het Koninkrijk ondersteund kan worden bij de implementatie van het verdrag en welk tijdpad hierbij kan worden gehanteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Diertens

Bisschop


Motie van het lid Van der Graaf c.s. over implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland

2019-10-10
Dossier: 35300-IV
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Stieneke van der Graaf (CU), Antje Diertens (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IV-30.html