Stemming

Motie van de leden Özütok en Diertens over onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt

84,7 %
15,3 %


50PLUS

SP

PvdA

Groep Krol/vKA

DENK

PVV

FvD

CU

CDA

VVD

Van Haga

PvdD

SGP

D66

GL


Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN DIERTENS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gedurende de COVID-19-crisis in Caribisch Nederland werkgroepen gevormd zijn om kwetsbare gezinnen en personen in beeld te signaleren om verergering van armoede en relationeel geweld te voorkomen;

overwegende dat emancipatie van vrouwen en de versterking van hun economische zelfstandigheid effectieve instrumenten zijn in de strijd tegen achterstanden;

verzoekt de regering om samen met de autoriteiten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

Diertens


Motie van de leden Özütok en Diertens over onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt

2020-06-17
Dossier: 35300-IV
Indiener(s): Antje Diertens (D66), Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-IV-60.html