Wetsvoorstel 33493 - 30 november 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 juni 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)