Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 juni 2013
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2012A04481
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 mei 2013 Uitvoerings- en handhavingstoets op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet - 33493-23

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Wijziging van de Electriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (33493) op 3 juni 2013.

13 juni 2013

Besluitenlijst 2012A04476
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 maart 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33493-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

28 maart 2013

Besluitenlijst 2012A04476
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 maart 2013 Nota van wijziging - 33493-7

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

28 maart 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)