Stemming

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

90,0 %
10,0 %


D66

CDA

SGP

VVD

GL

CU

50PLUS

PvdD

PvdA

PVV

SP