Stemming

Amendement van het lid Klever over het vervallen van het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas

20,0 %
80,0 %


50PLUS

PvdD

PVV

D66

VVD

CDA

PvdA

SGP

GL

SP

CU


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 3 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, vervalt «, duurzaamheid».

II

In artikel I, onderdeel L, vervalt «, duurzaamheid».

III

In artikel II, onderdeel K, vervalt «, duurzaamheid».

IV

In artikel II, onderdeel L, vervalt «, duurzaamheid».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas vervalt. De afweging van dit belang is namelijk geen taak van de toezichthouder, maar een politieke afweging. Het laten vervallen van het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid laat het rekening houden met de voorzieningszekerheid en een redelijk rendement op investeringen onverlet.

Klever


Amendement van het lid Klever over het vervallen van het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas

2013-06-03
Dossier: 33493
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-17.html