Kamerstuk 33493-17

Amendement van het lid Klever over het vervallen van het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)


20,0 %
80,0 %

50PLUS

PvdD

PVV

D66

VVD

CDA

PvdA

SGP

GL

SP

CU


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 3 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, vervalt «, duurzaamheid».

II

In artikel I, onderdeel L, vervalt «, duurzaamheid».

III

In artikel II, onderdeel K, vervalt «, duurzaamheid».

IV

In artikel II, onderdeel L, vervalt «, duurzaamheid».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas vervalt. De afweging van dit belang is namelijk geen taak van de toezichthouder, maar een politieke afweging. Het laten vervallen van het expliciet rekening houden met het belang van duurzaamheid laat het rekening houden met de voorzieningszekerheid en een redelijk rendement op investeringen onverlet.

Klever