Kamerstuk 33493-15

Nader gewijzigd amendement van het lid Leegte ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking van de definitie "directe lijn"

Dossier: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)


70,7 %
29,3 %

GL

VVD

CDA

CU

SP

SGP

50PLUS

D66

PvdD

PVV

PvdA


Nr. 15 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEEGTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 3 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onder 3, wordt in onderdeel ar, aanhef, «een verbinding» vervangen door: één of meer verbindingen.

II

In artikel II, onderdeel A, onder 2, wordt in onderdeel an, aanhef, «een leiding» vervangen door: één of meer leidingen.

Toelichting

Het voorgestelde amendement heeft tot doel een verduidelijking aan te brengen met betrekking tot de wettelijke definitie van het begrip «directe lijnen».

De verduidelijking betreft de definiëring van het begrip «directe lijnen». Een directe lijn is een aanvulling op het stelsel van openbare en gesloten distributiesystemen. Een directe lijn verbindt de productie-installatie van een producent van elektriciteit – buiten het stelsel van het openbare en gesloten distributiesystemen om – met één of meer verbruikers van elektriciteit. Aangezien bij een directe lijn een producent meerdere verbruikers (eigen vestigingen, dochtermaatschappijen of derden) van elektriciteit kan voorzien, kan een directe lijn uit meer dan één verbinding bestaan. Met de voorgestelde aanpassing van de definitie van directe lijn wordt vastgelegd dat een directe lijn zowel kan bestaan uit één alsook uit meerdere verbindingen gelegen tussen de productie-installatie van een producent en de elektriciteit verbruikende installaties van de verbruikers. Dezelfde aanpassing met betrekking tot de wettelijke definitie van «directe lijnen» wordt voorgesteld ten aanzien van de Gaswet, alwaar het leidingen in plaats van verbindingen betreft.

Leegte