Stemming

Amendement van het lid Jan Vos over het invoegen van een voorhangbepaling

81,3 %
18,7 %


D66

SP

PVV

50PLUS

CDA

PvdA

PvdD

VVD

GL

CU

SGP


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS

Ontvangen 3 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden als volgt:

  • 1. Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd heeft betrekking op de ontvangst en het invoeden van elektriciteit door afnemers, ongeacht de plaats van ontvangst of invoeding van de elektriciteit en ongeacht de plaats van de aansluiting waar de elektriciteit op het Nederlandse net is ontvangen of ingevoed.

  • 2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit ontvangt op een aansluiting op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. Het tarief kan verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de afnemer is aangesloten. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. In dat geval kan het tarief tevens verschillen voor het ontvangen of het invoeden van elektriciteit.

2. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Invoering van een transporttarief voor afnemers die elektriciteit invoeden op het net is een wezenlijke verandering van de regulering van het transporttarief. Om deze reden regelt de indiener met dit amendement dat een voorhangprocedure wordt ingesteld voor het opstellen van de algemene maatregel van bestuur uit artikel 29, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Jan Vos


Amendement van het lid Jan Vos over het invoegen van een voorhangbepaling

2013-06-03
Dossier: 33493
Indiener(s): Jan Vos (PvdA)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-16.html