Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Agenderen - technische briefing
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport