Wetsvoorstel 32123-V - 15 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen, met aantekening dat de leden van de fracties van de VVD en de PVV en het lid Verdonk geacht wensen te worden tegen het gedeelte over ontwikkelingssamenwerking te hebben gestemd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
In handen van commissie stellen (algemeen)