Stemming

Motie Van Dam c.s. over verplichten van bedrijven om aan te tonen hoe hun producten tot stand zijn gekomen

52,0 %
48,0 %


Verdonk

CDA

GL

VVD

CU

PvdD

PVV

SGP

D66

PvdA

SP


32 123 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010

nr. 34
MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 18 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat bedrijven een directe verantwoordelijkheid dragen om zich ervan te vergewissen dat de gehele productieketen, van grondstof tot eindproduct, niet bijdraagt aan mensenrechtenschendingen, voldoet aan sociale normen en in alle opzichten duurzaam is;

overwegende, dat consumenten en maatschappelijke organisaties bedrijven zouden moeten kunnen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;

overwegende, dat daarvoor volledige transparantie van de gehele productieketen noodzakelijk is;

overwegende, dat voor volledige transparantie en effectieve verantwoording door bedrijven internationale afspraken en certificering van grondstofwinning en productie wenselijk is;

verzoekt de regering zich in te zetten om bedrijven over uiterlijk tien jaar te verplichten om volledig aan te kunnen tonen hoe een product tot stand is gekomen, van grondstof tot eindproduct, en zodoende transparant te maken in welke mate de totale productieketen bijdraagt aan schending van mensenrechten, duurzaam is en voldoet aan sociale normen;

verzoekt de regering tevens, internationaal steun te verwerven voor dit streven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Voordewind

Pechtold

Vendrik


Motie Van Dam c.s. over verplichten van bedrijven om aan te tonen hoe hun producten tot stand zijn gekomen

2009-11-18
Dossier: 32123-V
Indiener(s): Martijn van Dam (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Joël Voordewind (CU), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: begroting economie financiën natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-V-34.html