Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een notaoverleg
Stemmen - aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)