Kamerstuk 32123-A-64

Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010


100,0 %
0,0 %

SGP

PvdA

CU

PVV

VVD

CDA

D66

GL

SP

PvdD

Verdonk


32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 64
MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in het land veel plannen in ontwikkeling zijn om het regionaal ov te versterken;

constaterende, dat deze plannen de beschikbare middelen binnen het budget voor regionale/lokale projecten tot 2020 ver overstijgen;

overwegende, dat de regering in de zomer van 2010 een visie op het regionaal ov heeft toegezegd en in dat kader de uitkomsten van de NMCA beoordeelt;

verzoekt de regering de beperkt beschikbare middelen uit het zogenaamde budget voor regionale/lokale projecten zo efficiënt als mogelijk in te zetten voor de meest kansrijke en effectieve regionale ov-projecten, daarvoor een prioritering aan te geven en voorstellen daartoe te doen bij het uitbrengen van de visie regionaal ov,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Koopmans

Boelhouwer