Kamerstuk 32123-A-15

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 25 november 2009
Indiener(s): Sander de Rouwe (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Lia Roefs (PvdA), Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-15.html
ID: 32123-A-15
Wijzigingen: 32123-A-17

32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 25 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40 (x € 1 000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 40 (x € 1 000)

Toelichting

Dit amendement dient ter dekking van amendement 32 123 XII, nr. 14 op de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Deze dekking wordt gevonden uit verlaging van het budget van Rijkswaterstaat ten behoeve van advertenties over wegwerkzaamheden. Voor plaatsingsen opmaakkosten van deze advertenties is momenteel 8 miljoen euro per jaar begroot (blijkens antwoord op vraag 12 van de feitelijke vragen). Door soberder advertenties kan met een lager budget hetzelfde doel worden bereikt.

Cramer

De Rouwe

Roefs

Van der Staaij


XNoot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.