Kamerstuk 32123-A-35

Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010


77,3 %
22,7 %

CDA

Verdonk

PVV

PvdD

VVD

CU

D66

SGP

PvdA

GL

SP


32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 35
MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN APTROOT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te starten met de voorbereiding van de aanleg van een tweede westelijke oeververbinding in een publiekprivate samenwerking met de regio Rotterdam en het Havenbedrijf waarbij de financiering geschiedt door de inzet van een versnellingsprijs (tol),

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Aptroot