Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 september 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Amendement
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering