Kamerstuk 31923-3

Algemene maatregel van Bestuur houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (uitvoering motie-Atsma 32 123 XIV, nr. 89) inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien. (3e Herdruk)

Dossier: Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

Gepubliceerd: 7 juli 2010
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31923-3.html
ID: 31923-3