Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 19 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting

44,7 %
55,3 %


PvdD

SGP

PvdA

CU

PVV

CDA

VVD

GL

SP

D66


Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 13 september 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 01

In het besluit van 30 maart 2009, houdende een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen (Stb. 2009, 161) wordt in artikel I, onderdeel B, artikel 4a als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt onderdeel a als volgt te luiden:

  • a. 950 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van ten hoogste twee kilogram en 1050 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van meer dan twee kilogram;.

2. In het vijfde lid, onderdeel b, wordt «90 cm2» vervangen door: 125 cm2.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De met strooisel bedekte ruimte, bedoeld in het tweede lid, wordt ten minste zeven maal per dag voorzien van strooisel.

Toelichting

Dit amendement beoogt de leefomstandigheden voor kippen in kolonie huisvesting te verbeteren door regelgeving te stellen die de verrijkte kooi houder verplicht om:

  • minimaal 950 vierkante centimeter ruimte per kip tot 2 kilo en 1050 per kip vanaf 2 kilo te hebben;

  • een strooiselmatje van 125 vierkante centimeter in de kooi aanwezig te hebben, en

  • tenminste zeven maal per dag strooisel in de kooien te voorzien.

Bij het voorzien van strooisel tenminste zeven maal per dag is het doel dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen door een stofbad te nemen en in strooisel te pikken. Hierdoor pikken de kippen minder in elkaars veren. Daarvoor moet dan wel afdoende strooisel aanwezig zijn. Daartoe wil dit amendement verplicht stellen om tenminste 7 keer per dag afdoende strooisel aan te brengen teneinde het gebruikte en weggewaaide strooisel te vervangen.

Van Gerven


Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 19 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting

2011-09-13
Dossier: 31923
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31923-20.html