Stemming

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

55,3 %
44,7 %


GL

CU

SGP

PvdA

VVD

SP

PvdD

PVV

CDA

D66