Stemming

Motie Thieme en Van Dekken over koloniehuisvesting

44,7 %
55,3 %


SP

SGP

D66

CDA

VVD

GL

CU

PvdA

PvdD

PVV


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 8 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat koloniehuisvesting of Kleingruppehaltung niets anders is dan een iets ruimere versie van een verrijkte kooi;

verzoekt de regering per direct de koloniehuisvesting te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Dekken


Motie Thieme en Van Dekken over koloniehuisvesting

2011-09-08
Dossier: 31923
Indiener(s): Tjeerd van Dekken (PvdA), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31923-16.html