Wetsvoorstel 31874 - 26 februari 2009
Indieners: Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Ter informatie
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - plenair debat
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport