Kamerstuk 31874-73

Motie Dezentjé Hamming-BLuemink over herziening van de diplomalijst

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang


56,0 %
44,0 %

PvdD

CDA

PVV

PvdA

VVD

CU

GL

D66

SGP

SP


Nr. 73 MOTIE VAN HET LID DEZENTÉ HAMMING-BLUEMINK

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gastouders per 1 september 2010 moeten beschikken over een diploma of erkenning van verworven competenties van één van de opleidingen zoals vastgelegd in een diplomalijst;

overwegende, dat bepaalde waardevolle opleidingen ten onrechte niet voorkomen op de diplomalijst;

van mening, dat gastouders die geschoold zijn om met kinderen om te kunnen gaan, niet opnieuw een opleiding zouden hoeven te volgen;

verzoekt de regering de diplomalijst te herzien zodat alle relevante opleidingen voor het werken in de kinderopvang in de lijst worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dezentjé Hamming-Bluemink