Wetsvoorstel 36410-XV - 19 september 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 oktober 2023
Status: Aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering