Kamerstuk 36410-XV-47

Motie van de leden Palland en Kathmann over een experiment om vanuit de bijstand in deeltijd aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor het wettelijk minimumloon of cao-loon

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Barbara Kathmann (PvdA), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XV-47.html
ID: 36410-XV-47

96,0 %
2,7 %

BBB

PvdD

DENK

JA21

Volt

PVV

PvdA

D66

FVD

Omtzigt

SGP

VVD

GL

SP

BIJ1

Ephraim

CDA

Fractie Den Haan

CU

Groep Van Haga


Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN KATHMANN

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de stap vanuit de langdurige bijstand naar voltijdswerk en het wettelijk minimumloon verdienen vaak te groot is of dat het een stap is die niet altijd loont;

constaterende dat diverse rapporten het belang van activerend beleid en ruimte daarvoor, onder ander via basisbanen, bepleiten;

verzoekt de regering een experiment mogelijk te maken om vanuit de bijstand in deeltijd, bijvoorbeeld 20 uur, aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor wml of cao-loon, waarbij sprake is van ingroei van de werkgeversbijdrage over die 20 uur van de plus op bijstand naar wml/cao-loon, naar volledig door werkgever te vergoeden wml/cao-loon, en daarbij ervaringen en effect in marginale druk, toeslagen en doenvermogen/leerbaarheid in kaart te brengen, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Kathmann