Wetsvoorstel 35570-XIX - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)