Wetsvoorstel 35570-XIX - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Gezamenlijke plenaire behandeling van de begroting EZK en de begroting Nationaal Groeifonds
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)