Kamerstuk 35570-XIX-21

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over waarborgen dat investeringen in onderwijs en onderzoek in balans zijn met andere investeringsterreinen (t.v.v. 35570-XIX-15)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 8 december 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-21.html
ID: 35570-XIX-21
Origineel: 35570-XIX-15

33,6 %
66,4 %

Krol

50PLUS

SGP

CU

vKA

VVD

CDA

PVV

FVD

SP

GL

DENK

D66

PvdD

PvdA


Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeringen in onderwijs misschien wel het belangrijkste zijn voor onze toekomstige welvaart;

verzoekt de regering, te waarborgen dat investeringen in onderwijs en onderzoek in balans zijn met de andere investeringsterreinen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer