Kamerstuk 35570-XIX-15

Motie van het lid Nijboer over investeren in het onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-15.html
ID: 35570-XIX-15
Wijzigingen: 35570-XIX-21

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de investeringen in onderwijs misschien wel de belangrijkste zijn voor onze toekomstige welvaart;

verzoekt het kabinet, eraan bij te dragen dat een substantieel deel van de aanvragen voor het Groeifonds zien op investeringen in het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer