Kamerstuk 35570-XIX-11

Motie van het lid Van Raan over voorkomen van een negatief effect van projecten op klimaat of biodiversiteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-11.html
ID: 35570-XIX-11

28,2 %
71,8 %

CDA

GL

50PLUS

CU

SGP

SP

Krol

PvdA

FVD

PVV

PvdD

DENK

VVD

vKA

D66


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te borgen dat projecten uit het Nationaal Groeifonds niet elders op de wereld een negatief effect op het klimaat of de biodiversiteit veroorzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan