Kamerstuk 35570-XIX-10

Motie van het lid Van Raan over de Monitor Brede Welvaart opnemen in het toetsingskader

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-10.html
ID: 35570-XIX-10

22,8 %
77,2 %

vKA

DENK

SGP

PvdD

PvdA

SP

CU

FVD

PVV

D66

GL

CDA

50PLUS

Krol

VVD


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Monitor Brede Welvaart op te nemen in het toetsingskader van het Nationaal Groeifonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan