Stemming

Motie van het lid Van Raan over concrete broeikasgasreductiedoelstellingen opnemen in het toetsingskader

18,8 %
81,2 %


DENK

PvdD

SP

FVD

SGP

GL

D66

CDA

CU

50PLUS

PVV

PvdA

vKA

VVD

Krol


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, concrete broeikasgasreductiedoelstellingen op te nemen in het toetsingskader van het Nationaal Groeifonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over concrete broeikasgasreductiedoelstellingen opnemen in het toetsingskader

2020-12-02
Dossier: 35570-XIX
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-9.html