Kamerstuk 35570-XIX-9

Motie van het lid Van Raan over concrete broeikasgasreductiedoelstellingen opnemen in het toetsingskader

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-9.html
ID: 35570-XIX-9

18,8 %
81,2 %

DENK

PvdD

SP

FVD

SGP

GL

D66

CDA

CU

50PLUS

PVV

PvdA

vKA

VVD

Krol


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, concrete broeikasgasreductiedoelstellingen op te nemen in het toetsingskader van het Nationaal Groeifonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan