Kamerstuk 35570-XIX-7

Motie van de leden Van Raan en Stoffer over financieringsaanvragen voorleggen aan het parlement

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-7.html
ID: 35570-XIX-7

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te borgen dat financieringsaanvragen onder het Nationaal Groeifonds, voordat ze worden gehonoreerd of afgewezen, worden voorgelegd aan het parlement, inclusief het ingevulde toetsingskader en eventueel ander materiaal dat inzicht biedt in de afweging die is gemaakt door de beoordelingsadviescommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Stoffer