Kamerstuk 35570-XIX-8

Motie van de leden Van Raan en Stoffer over een overzicht van alle projectaanvragen opnemen in de begrotingsstukken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 2 december 2020
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-8.html
ID: 35570-XIX-8

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de begrotingsstukken behorende bij het Nationaal Groeifonds een overzicht op te nemen waarin alle projectaanvragen staan, ook de aanvragen die zijn afgewezen, inclusief de redenen voor het honoreren dan wel afwijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Stoffer