Kamerstuk 35570-XIX-22

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over innovatieve projecten in de bouw en infrastructuur in aanmerking laten komen voor het groeifonds (t.v.v. 35570-XIX-16)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 8 december 2020
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-XIX-22.html
ID: 35570-XIX-22
Origineel: 35570-XIX-16

97,3 %
2,7 %

PvdA

Krol

SGP

50PLUS

DENK

PvdD

GL

CDA

SP

vKA

D66

PVV

CU

FVD

VVD


Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de woningnood één van de belangrijkste belemmeringen vormt voor de huidige en toekomstige welvaart;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat innovatieve projecten in de bouw en in de infrastructuur die bijdragen aan het ontsluiten van woningbouwprojecten, die voldoen aan het doel en de criteria van het fonds, in aanmerking kunnen komen voor het groeifonds;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer