Wetsvoorstel 35300-VI - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)