Wetsvoorstel 35123 - 16 januari 2019
Indieners: Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Onbekend