Kamerstuk 35123-17

Amendement van het lid Futselaar over voorhang van een voornemen tot oprichting van dochterondernemingen

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)


38,7 %
61,3 %

DENK

VVD

PVV

D66

CDA

PvdD

SGP

SP

FvD

PvdA

50PLUS

CU

GL


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «, holdingstructuur».

2. Het derde lid vervalt.

3. In het vierde lid wordt «als bedoeld in het derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

II

In artikel 4, vierde lid, wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

III

In artikel 7 wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» telkens vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

IV

In artikel 8 wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» telkens vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

V

In artikel 9 wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

VI

In artikel 10, eerste lid, wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

VII

In artikel 11, tweede lid, wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

VIII

In artikel 12 wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» telkens vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

IX

In artikel 13, eerste lid, wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

X

In artikel 14, eerste en tweede lid, wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» telkens vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

XI

In artikel 15 wordt in het eerste, derde, vierde en vijfde lid «rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, die als doel heeft het uitvoeren van de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a» vervangen door «rechtspersoon waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doel heeft het uitvoeren van de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

XII

In artikel 16, eerste lid, wordt «als bedoeld in artikel 2, derde lid» vervangen door «waarin Invest-NL alle aandelen houdt en die als doelstelling heeft het uitvoeren van een taak als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, die de Staat der Nederlanden opricht, mede-opricht of doet oprichten».

Toelichting

Indiener constateert dat Invest-NL volgens het wetsvoorstel ongehinderd dochterondernemingen kan oprichten en vindt dit onwenselijk. De regering betoogt in haar antwoorden op zowel het commentaar van de Algemene Rekenkamer als de vragen van de zijde van de Kamer dat Invest-NL niet moet worden belemmerd in haar ondernemingsvrijheid en dat het gebruikelijk is dat private ondernemingen dochters oprichten voor specifieke taken. De indiener stelt met dit amendement voor een korte voorhangprocedure te introduceren voor het oprichten van dochterondernemingen van Invest-NL om beter te kunnen voldoen aan haar eigen controlerende taak, en de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer te kunnen borgen door te voorkomen dat er een te groot en onoverzichtelijk aantal dochterondernemingen ontstaat. Hiertoe vervalt de machtiging voor het oprichten van dochterondernemingen uit artikel 2, derde lid, zodat het voornemen tot oprichting op grond van artikel 4.7, eerste lid, onderdeel a, van de Comptabiliteitswet 2016 gedurende 30 dagen aan beide Kamers der Staten-Generaal voorgehangen moet worden.

Futselaar