Stemming

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het publieke belang borgen in het investerings- en financieringsbeleid (t.v.v. 35123-25)

83,3 %
16,7 %


CU

SGP

CDA

50PLUS

PvdA

VVD

D66

PvdD

GL

FvD

SP

PVV

DENK


Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Invest NL uit publieke middelen financiering gaat verstrekken;

overwegende dat het daarom vanuit het publieke belang primair bedoeld is voor financiering aan organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliant handelen, onder meer door het naleven van wetgeving en het hanteren en respecteren van internationale standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;

verzoekt de regering, dit publieke belang te borgen in het investerings- en financieringsbeleid van Invest NL, waarbij het aan Invest NL is om proportionaliteit en doelmatigheid in acht te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee


Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het publieke belang borgen in het investerings- en financieringsbeleid (t.v.v. 35123-25)

2019-05-21
Dossier: 35123
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-31.html