Kamerstuk 35123-22

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het proactief informeren van de Kamer

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)


100,0 %
0,0 %

PVV

FvD

SP

DENK

SGP

PvdD

VVD

GL

D66

PvdA

CU

50PLUS

CDA


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer adviseert dat het van belang is dat de Tweede Kamer beter inzicht krijgt in de activiteiten en resultaten van revolverende fondsen om haar budgetrecht adequaat te kunnen uitvoeren;

verzoekt de regering, proactief de Kamer te informeren – ook tussen jaarverslagen in – als er bijvoorbeeld majeure wijzigingen worden aangebracht in de aanvullende overeenkomsten die worden gesloten of bij significante wijzigingen in de hoogte van het normrendement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Veldman

Sjoerdsma

Moorlag

Stoffer

Futselaar