Stemming

Amendement van het lid Futselaar over internationaal erkende MVO-normen als voorwaarde voor financiering

26,7 %
73,3 %


50PLUS

CDA

PvdD

DENK

GL

SP

SGP

PvdA

D66

CU

PVV

VVD

FvD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Invest-NL verstrekt slechts financiering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aan ondernemingen, MKB-ondernemingen of MKB-overstijgende ondernemingen die handelen overeenkomstig de internationaal erkende normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Toelichting

Invest-NL zal investeren in bedrijven die ook buiten Nederland actief zijn. Ervaringen in de afgelopen jaren hebben geleerd dat multinationale bedrijven zich niet vanzelf houden aan de normen zoals vastgelegd in de Guiding principles on business and human rights of de hiervan afgeleide richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Het belang van deze principes en de OESO-richtlijnen zijn wat indiener betreft dermate groot dat deze aparte vermelding in de wet verdienen. Met dit amendement stelt de indiener voor om onderschrijving van en voldoen aan de Guiding principles en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen als voorwaarde voor investeringen van Invest-NL te stellen.

Futselaar


Amendement van het lid Futselaar over internationaal erkende MVO-normen als voorwaarde voor financiering

2019-05-07
Dossier: 35123
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-16.html