Gepubliceerd: 29 april 2019
Indiener(s): Wopke Hoekstra (minister financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-18.html
ID: 35123-18

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2019

Op 18 januari 2019 is het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)1 aan u gezonden. In afwachting van het wetstraject is Invest-NL in opbouw reeds begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn primair voorbereidend van aard en niet onomkeerbaar van karakter. Door het voorbereidende werk in de opbouwfase zal de onderneming zich in het geval van oprichting direct kunnen richten op haar kerntaken: het ondersteunen van ondernemingen bij risicovolle activiteiten op het gebied van grote transitieopgaven en het helpen doorgroeien van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen door middel van ontwikkelingsdiensten en financiering.

De heer Wouter Bos is op 29 oktober 2018 gestart met zijn werkzaamheden als directeur «Invest-NL in opbouw».2 Om de directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO Invest-NL en de betrokken ministers te ondersteunen, stel ik een tijdelijke commissie in.

De commissie heeft tot taak:

  • 1. De voortgang van de organisatie van Invest-NL in opbouw te toetsen en de directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO daarover te adviseren;

  • 2. Het Ministerie van Financiën en de directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO te adviseren over de selectie van de directeuren die onder hem zullen ressorteren;

  • 3. Voorstellen doen voor de benoeming van de andere leden van de commissie;

  • 4. Het schrijven van een adviesrapportage aan de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de vraag of Invest-NL in opbouw op operationeel vlak gereed is voor oprichting.

Deze taken zijn vergelijkbaar met die van de raad van commissarissen. De tijdelijke commissie staat onder voorzitterschap van de beoogd voorzitter van de raad van commissarissen van Invest-NL, de heer J.J. Nooitgedagt. De heer Nooitgedagt is momenteel onder andere commissaris bij Rabobank en president-commissaris bij PostNL. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest als CEO van Ernst & Young, CFO van Aegon en als commissaris van BNG. De heer Nooitgedagt zal met het instellingsbesluit worden aangesteld als voorzitter en, in eerste instantie, enig lid van de Commissie Advisering oprichting Invest-NL. De komende periode zullen de overige leden van de commissie geworven worden.

Het instellingsbesluit werkt terug tot 15 april 2019 en is geldig tot het moment van oprichting Invest-NL N.V. Na oprichting wordt beoogd de leden aan te stellen in de raad van commissarissen (rvc) Invest-NL. Indien blijkt dat het wetsvoorstel »Machtigingswet oprichting Invest-NL» niet tot wet verheven zal worden, zal de Minister dit besluit intrekken.

Deze brief zend ik u mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het instellingsbesluit treft u hierbij aan3.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra