Kamerstuk 35123-26

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het investeringsresultaat van Invest-NL mede beoordelen op basis van de Monitor Brede Welvaart

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)


30,0 %
70,0 %

PvdA

CDA

SGP

DENK

VVD

PVV

PvdD

50PLUS

FvD

GL

CU

D66

SP


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steeds breder wordt onderkend dat groei van welvaart meer is dan louter groei van het bbp en ook uitdrukking moet geven aan ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart;

van mening dat het rendement van Invest-NL daarom niet uitsluitend dient te worden afgemeten aan financiële return on investment;

verzoekt de regering, het investeringsresultaat van Invest-NL mede te beoordelen op basis van de indicatoren van de Monitor Brede Welvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee