Stemming

Motie van het lid Van der Lee c.s. over een focus op investeringen in de energie- en klimaattransitie in de beginfase van Invest-NL

85,3 %
14,7 %


PvdD

SGP

FvD

D66

PvdA

SP

50PLUS

DENK

CU

CDA

PVV

VVD

GL


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kans op een succesvolle opstartfase van Invest-NL toeneemt als er in deze fase met een sterkere thematische focus in de te verstrekken investeringen wordt gestart;

overwegende dat de energie- en klimaattransitie de komende jaren tal van kansen gaat bieden omdat er vele publieke en private middelen op deze transities ingezet gaan worden, waardoor de vraag naar innovatieve oplossingen flink zal groeien;

constaterende dat in deze transities veel nieuwe technische oplossingen nodig en in potentie mogelijk zijn en de kans dienen te krijgen zich te bewijzen;

verzoekt de regering, om Invest-NL het indringende advies mee te geven om in de beginfase van haar bestaan het verstrekken van (co-)investeringen aan projecten die potentieel kunnen bijdragen aan de energie- en klimaattransitie een belangrijk onderdeel te laten zijn van het investeringsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Sjoerdsma

Amhaouch

Agnes Mulder

Moorlag

Stoffer

Futselaar


Motie van het lid Van der Lee c.s. over een focus op investeringen in de energie- en klimaattransitie in de beginfase van Invest-NL

2019-05-15
Dossier: 35123
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Chris Stoffer (SGP), William Moorlag (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Agnes Mulder (CDA), Frank Futselaar (SP), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-21.html