Kamerstuk 35123-8

Amendement van het lid van der Lee over het cumulatief maken van de ondersteunings- en financieringscriteria

Dossier: Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Gepubliceerd: 4 april 2019
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: economie financiƫn ondernemen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-8.html
ID: 35123-8
Wijzigingen: 35123-10

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 4 april 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, onder 1°, wordt «of» aan het slot vervangen door «; en».

2. In onderdeel b, onder 1°, wordt «of» aan het slot vervangen door «; en» en vervalt onder 2° «onder 2°,».

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel heeft tot doel om bij te dragen aan «het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven». Desalniettemin stellen Artikel 4.1.a en Artikel 4.1.b dat Invest-NL de taak heeft om initiatieven of ondernemingen te ondersteunen en financieren die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke transitieopgaven óf aan de Nederlandse economie. De indiener ziet de grote meerwaarde van een financieringsinstelling ten behoeve van het ondersteunen en financieren van maatschappelijke opgaven, waarmee tegelijkertijd ook een bijdrage wordt geleverd aan de Nederlandse economie. De succesvolle innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven zullen immers vrijwel per definitie ook economisch rendabel zijn of op korte termijn worden en daarmee bijdragen aan de welvaart. Daarom ziet de indiener graag dat Invest-NL initiatieven en ondernemingen ondersteunt en financiert die bijdragen aan de maatschappelijke transitieopgaven én aan de Nederlandse economie. De indiener voorziet dat bij de huidige formulering van Artikel 4.1.a en Artikel 4.1.b de kans erg groot is dat een substantieel deel van de Invest-NL middelen uitsluitend voor economische ontwikkeling gebruikt gaan worden en dus te weinig gericht worden op investeringen die bijdragen aan de maatschappelijke transitieopgaven. Juist omdat er in de markt en vanuit andere revolverende fondsen van lagere overheden al veel vormen van financiering beschikbaar zijn, draagt dit amendement bij aan de meest optimale benutting van het beperkte investeringskapitaal waarover Invest-NL de beschikking heeft.

Van der Lee