Wetsvoorstel 35026 - 18 september 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 november 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag van een schriftelijk overleg
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Voorstel van wet
In handen van commissie stellen (algemeen)