Wetsvoorstel 35026 - 18 september 2018
Indieners: Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 november 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Voorstel van wet