Kamerstuk 35026-53

Motie van het lid Van Rooijen over gelijktrekken van de algemene heffingskorting voor gepensioneerden en werkenden

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

Gepubliceerd: 14 november 2018
Indiener(s): Martin van Rooijen (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-53.html
ID: 35026-53

13,3 %
86,7 %

VVD

CU

SP

PVV

D66

DENK

FVD

50PLUS

PvdA

SGP

CDA

PvdD

GL


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gepensioneerden recht hebben op maximaal de helft van de algemene heffingskorting;

overwegende dat het argument voor dit onrecht is dat gepensioneerden geen AOW-premie betalen;

overwegende dat het argument voor dit onrecht niet meer geldig is, omdat grote groepen niet-gepensioneerden, met name lage en middeninkomens, door de heffingskortingen ook niet of nauwelijks nog AOW-premie betalen;

verzoekt de regering, de algemene heffingskorting voor gepensioneerden en werkenden gelijk te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen