Kamerstuk 35026-21

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019, de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, uitvoeringstoetsen en ramingstoelichtingen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

Gepubliceerd: 2 november 2018
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-21.html
ID: 35026-21
Origineel: 35026-2

Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2018

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstuk 35 028, nr. 21) en de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019 (Kamerstuk 35 026, nr. 22) aan. Daarnaast ontvangt u de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstuk 35 028, nr. 22). De Belastingdienst heeft de nota van wijziging en de maatregelen in het kader van de heroverweging getoetst. Voor deze maatregelen zijn de uitvoeringstoetsen als bijlage meegestuurd1. De Belastingdienst acht de voorgestelde wijzigingen uitvoerbaar per de voorgestelde datum.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel