Gepubliceerd: 2 november 2018
Indiener(s): Menno Snel (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35028-22.html
ID: 35028-22
Origineel: 35028-2

Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 november 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel 7.4, onderdeel C, wordt «17,5/43 deel» vervangen door «16,5/43 deel».

2

In artikel 7.5, onderdeel A, wordt «17,5/43 deel» vervangen door «16,5/43 deel». Voorts wordt «16/42 deel» vervangen door «15/42 deel».

Toelichting

Met deze derde nota van wijziging wordt een technische wijziging aangebracht in het verhoudingsgetal in artikel 14c, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969). Dit artikel ziet op de geruisloze terugkeer uit een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. Door middel van de breuk worden verliezen van een belastingplichtige in de vennootschapsbelasting die uiteindelijk niet zijn verrekend, omgezet in een verrekenbaar verlies in de inkomstenbelasting. De teller van de breuk is gebaseerd op het lage tarief van de vennootschapsbelasting. Deze wijziging zorgt ervoor dat de in het kader van de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat voorgestelde verdere verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021 doorwerkt in de breuk in artikel 14c, derde lid, Wet Vpb 1969.

De voorstellen in deze nota van wijziging hebben geen budgettaire gevolgen. De Belastingdienst heeft deze nota van wijziging beoordeeld met een uitvoeringstoets. Deze is als bijlage bij deze nota van wijziging gevoegd.1 De Belastingdienst acht de voorgestelde wijziging uitvoerbaar per de voorgestelde datum.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel