Kamerstuk 35026-51

Motie van het lid Nijboer over fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar indienen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

Gepubliceerd: 14 november 2018
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-51.html
ID: 35026-51

86,7 %
13,3 %

D66

PVV

PvdD

FvD

CU

CDA

GL

50PLUS

SP

VVD

PvdA

DENK

SGP


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij dit Belastingplan acht wetsvoorstellen in volle omvang zijn behandeld;

overwegende dat de Tweede Kamer medewetgever is en het recht van amendement zorgvuldig uitgeoefend moet kunnen worden;

overwegende dat ook de Raad van State erop wijst dat het wenselijk is zo veel mogelijk fiscale wetten apart en eerder in het jaar te behandelen;

verzoekt het kabinet, met ingang van volgend jaar fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar in te dienen, zodat alleen de op dat moment echt noodzakelijke wetgeving bij het Belastingplan wordt behandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer