Kamerstuk 35026-51

Motie van het lid Nijboer over fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar indienen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)


86,7 %
13,3 %

CU

D66

PvdD

DENK

PvdA

PVV

SP

GL

VVD

SGP

FvD

CDA

50PLUS


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij dit Belastingplan acht wetsvoorstellen in volle omvang zijn behandeld;

overwegende dat de Tweede Kamer medewetgever is en het recht van amendement zorgvuldig uitgeoefend moet kunnen worden;

overwegende dat ook de Raad van State erop wijst dat het wenselijk is zo veel mogelijk fiscale wetten apart en eerder in het jaar te behandelen;

verzoekt het kabinet, met ingang van volgend jaar fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar in te dienen, zodat alleen de op dat moment echt noodzakelijke wetgeving bij het Belastingplan wordt behandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer